PR Çalışması Nedir Nasıl yapılır

-21.843 views kişi mi okumuş??-

Hımm.. 1366 gün önce yazmışım bu yazımı..

PR ÇALIŞMALARI

PR-calismasi

PR Nedir?
Halkla İlişkiler çalışmalarının amacı itibarı korumak, desteklemek, artırmak
ve düşünce, davranış biçimlerine etki edebilmektir.

Halkla İlişkiler, davranışlarımızın, söylediklerimizin ve başkalarının
hakkımızda söylediklerinin sonuçları ile, yani “itibarımız” ile ilgili bir
uzmanlık alanıdır. Halkla İlişkiler çalışmalarının amacı itibarı korumak,
desteklemek, artırmak ve düşünce, davranış biçimlerine etki edebilmektir.

Halkla İlişkiler faaliyetleri bir organizasyon ile hedef kitlesi ve hedef
kitlesini etkileyecek kişi ya da gruplar arasında iletişimi sağlamak
amacıyla yapılan önceden planlanmış çalışmalardır. Burada organizasyon, özel
bir firma, kamu kurumu, sivil toplum örgütü ya da bir kişi de olabilir.
Kurulacak iletişimin hedefi dar yada geniş bir kitle olabilir. Örneğin 20-35
yaşları arasındaki bayan tüketiciler yada bir firmanın hisse sahipleri.

İyi bir itibar, bir anda kazanılamaz; dikkatli bir şekilde oluşturulması ve
dürüstlükle yönetilmesi gerekir. Çünkü verdiğimiz mesajlar gerçekler ile
uyumsuz ise şirket itibar kaybına uğrar.

Halkla ilişkiler çalışmaları direk olarak iş hedeflerine katkıda
bulunmalıdır. Kurum itibarının korunması ve yönetilmesinin organizasyona
elle tutulur faydalar sağlaması gerekir. Halkla ilişkiler çalışmalarını
sadece yeni bir ürünün lansmanı gibi kısa süreli bir kampanya olarak
düşünmek yanlış olur. Şirketin uzun dönem planlarının, stratejilerinin
oluşturulmasında da rol oynamalıdır.

Halkla ilişkiler uzmanları bir şirketin iş hedeflerini doğrudan etkileyen
kişi ya da gruplar ile, bunların davranış ve kanaatlarını etkileyecek kişi
ya da gruplara yönelik ayru ayrı iletişim stratejileri oluşturmalıdır.
Örneğin bir şirketin çalışanları, bayileri, tüketicileri, yatırımcıları
doğrudan itibarın yönetilmesi gereken alanlar olarak tanımlanabilir. Bu
grupları etkileyebilecek kesimler ise, medya, sivil toplum kuruluşları,
meslek odaları olabilir. O halde itibarı yönetmek amaçlı oluşturulacak olan
strateji, bu grupların tutum ve davranışları konusunda bize bilgi ve bulgu
üreten araştırmaların ışığında geliştirilecek iletişim planları olmalıdır.

PR profesyonelleri çalışmalarında aşağıdaki gibi pek çok teknik
kullanabilirler.

Medya ilişkileri
Kurum içi iletişim
e-pr
Pazarlama İletişimi
Sponsorluk İletişimi
Etkinlik Yönetimi
Araştırma ve Değerlendirme
Stratejik Planlama

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tüzüğünde yer alan halkla ilişkiler tanımı
ise şöyledir:

Halkla İlişkiler, özel ve kamu kuruluşlarının, müşteri, işçi, ortak gibi
özel gruplar; resmi çevreler veya geniş anlamında halkla sağlam bağlar kurup
geliştirerek kendisini çevresine yerleştirme, topluma tanıtma ve
çalışmalarına halk oyundan gelen yankıları değerlendirerek tutumuna yön
verme konusunda giriştiği planlı çabalardır.

Grapiks Medya Reklam Blog

Konuyla İlgili Benzer Yazılar

1 yorum var ne güzel :)

Bir Cevap Yazın